Tipy na výlety do 20 km

Moravský kopec (Zlatohorská vrchovina)

Nadmořská výška: 782 m n.m.

Moravský kopec - místo dalekého výhledu. Ze svahu hory se otevírá úžasné panorama. Ze známých míst lze jmenovat Uhlířský vrch nad Bruntálem, Anenský vrch, Vysokou horu, Petrovy kameny, Praděd či Medvědí vrch.  více informací >


Příčný vrch (Zlatohorská vrchovina)

Nadmořská výška: 975 m n.m.

Zlatohorská vrchovina lemuje ze severovýchodu Hrubý Jeseník. Její nejvyšší horou je Příčný vrch nedaleko Zlatých Hor. Místo salekého rozhledu do údolí směrem k Heřmanovicím. Za opakovanou návštěvu stojí poutní místo Panny Marie pomocné. Pěkný areál uprostřed krásné přírody, oáza pro klid a rozjímání, se nachází přímo na svahu této hory.   více informací >


Zlatorudné mlýny (Zlaté Hory)

Skanzen na řece Olešnici u města Zlaté Hory v místě zvaném Údolí Ztracených Štol. Středověký hornický skanzen s funkčními exponáty, které připomínají dobu největšího rozkvětu města spojeného s těžbou zlata.  více informací >


Křížová cesta (Zlaté Hory)

Poznali jste spoustu přírodních i historických krás daleko od svého domova a někde blízko vás je místo, na které jste si neudělali čas? Takovým bílým místem může být křížová cesta u Zlatých Hor. Čtrnáct zastavení s převýšením 260 m vás čeká na tomto Poutním místu Panny Marie Pomocné  více informací >


Kraví a Solná hora (Zlatohorská vrchovina)

Kraví hora (725 m. n m.) a Solná hora (868 m. n m.). Zvlněná kopcovitá krajina, brázděná remízky a alejemi stromů, s panoramatem zalesněných vrcholků Hynčické hornatiny a Nízkého Jeseníku, s místy se odkrývajícím výhledem na město Krnov, je úžasná.  více informací >