Obec Široká Niva

Obec Široká Niva se rozprostírá podél řeky Opavy a vytváří jakousi pomyslnou vstupní bránu do vrbenského regionu. Území je velmi členité s nadmořskou výškou od 425 do 580 m n.m. V obci se nachází na 110 objektů rekreace, ale pouze pro individuální vyžití.

V místech dnešní Široké Nivy stávala osada Bretnov, která je poprvé připomínána roku 1420. Podnětem k osídlení této oblasti bylo nalezení rudných zdrojů.

Dominantou obce i kulturní památkou je barokní farní kostel sv. Martina s areálem z let 1718–1721, zasvěcen sv. Martinovi, vyzdoben od dvorního malíře Lichtenštejnů A. Griepela. Přilehlá fara (č.p. 47) z 16. stol. je původně barokní a později byla empírově upravená. V okolí kostela se nachází hřbitov se zachovalou hřbitovní zdi.

Další kulturní slohovou památkou je budova dnešního obecního úřadu vystavěna v letech 1904 až 1907 pro zdejšího lékaře Oskara Hanische jako lichtenštejnský zámeček. Objekt je také evidovaný jako kulturní památka.

Historie Široké Nivy

Obec vznikla sloučením tří obcí - Bretnova, Markvartic a Skrbovic a jedné osady – Pochně. Markvartice jsou poprvé zmiňovány v roce 1278, Bretnov byl založen později, písemná zmínka je z roku 1420. Obce často měnily majitele, po roce 1523 patřily krnovskému knížectví. Po Bílé hoře bylo krnovské knížectví zkonfiskováno a obce dostal od císaře Ferdinanda II. Karel z Lichtenštejna. Rok 1668 se datuje jako vznik osady Pochně a roku 1678 byly Řádem německých rytířů založeny Skrbovice.

  

  

Široká Niva

Fotografie ze Široké Nivy a okolí