Regionální značka "JESENÍKY originální produkt"

Táhlé zaoblené hřebeny, hluboká údolí řek, zaříznutá v lesnatých stráních. Region květnatých luk a zelených pastvin, na nichž se poklidně pasou stáda ovcí a skotu. Drsná a zároveň romantická příroda. Tvořivost místních lidí i bohatá nabídka služeb - to je jedinečnost Jeseníků, nejvyššího pohoří Moravy.

Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející z určité oblasti nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce tamních řemeslníků a zemědělců i část jejich duše.

Výrobky a produkty pocházející z turistické oblasti Jeseníků se mohou ucházet o značku JESENÍKY originální produkt®. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

To vše oceníte především vy, turisté, kteří si chcete pořídit pravý a kvalitní suvenýr z Jeseníků, ale i místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce.

Značka JESENÍKY originální produkt® již byla byla udělena mnoha výrobcům, jejich přehled najdete na oficiálním portálu Asociace regionálních značek na adrese www.regionalni-znacky.cz/jeseniky.

Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám proto značka přináší především konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, ale také propagaci a reklamu pro jejich produkty a sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci. Značku uděluje MAS Horní Pomoraví o. p. s. především těmto typům výrobků a produktů:

  • Potraviny a zemědělské produkty - např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
  • Řemeslné výrobky a umělecká díla - např. výrobky ze dřeva, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, nábytek, upomínkové předměty, pohlednice apod.
  • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

Značku uděluje MAS Horní Pomoraví o. p. s. také stravovacím a ubytovacím službám, jestliže produkují své výrobky nebo nabízí stravovací a ubytovací služby na území Jeseníků a jsou na kvalitu a původ výrobků či služeb hrdí.

Certifikované výrobky mohou být značeny třemi způsoby:

  • Visačkou nebo samolepkou s logem značky.
  • Začleněním loga značky do etikety výrobku, na jeho obal, případně na samotný výrobek.
  • Otiskem značky razítkem na výrobek, obal nebo jiné části spojené s výrobkem.
  • V případech, kdy nelze značit každý výrobek zvlášť (např. pečivo), např. umístění loga značky na regál, box apod., ve kterém se výrobky prodávají.

Řádné označení každého výrobku, který získal certifikát, je pro výrobce povinností.