Lázeňská obec Karlova Studánka

Klimatické lázně Karlova Studánka leží v nadmořské výšce asi 800 m n.m. Obec je vstupní branou na druhý nejvyšší vrchol České republiky – Praděd (1492 m n. m.) V těchto místech jsou nejatraktivnější naučné stezky, turistické i lyžařské trasy Hrubého Jeseníku.

Karlova Studánka patří ke vyhledávaným turistickým atraktivitám - z obce vede naučná stezka Bílé Opavy, po které můžete dojít až k chatě Barborka na Pradědu. V okolí je také mnoho cyklotras. Přímo v obci je osm minerálních pramenů, všechny mají vysoký podíl oxidu uhličitého díky rašeliništím, které zabraňují odvětrávání. Karlova Studánka patří mezi české vesnické památkové zóny.

Zmínky o prvních pokusech využít zdejší prameny k léčebným účelům pocházejí ze 17.století. Lázně byly založeny roku 1785 na místě železářské osady Hubertov a svou polohou a přírodním rámcem patří mezi jedny z nejhezčích lázní v České republice. Slouží jako specializovaná odborná léčebna pro prašná onemocnění plic a netuberkulózních nemoci dýchacích cest. K léčbě jsou využívány hydrouhličitano-vápenaté kyselky se zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité. Jejich vznik spadá do tektonické činnosti v třetihorách. Pramen Úderník je volně přístupný široké veřejnosti.

Lázeňské domy byly postaveny v klasicistním a empírovém stylu v létech 1803-1893 a dnes tvoří jádro městské památkové zóny. Nad hotelem Hubertus je kaple sv. Huberta z let 1757-1758. Za restaurací Hubertus je umělý vodopád.

Karlova Studánka je nejvýše položenou obcí bruntálského okresu (800 m n. m.) s atmosférou minulého století. Je vstupní branou na druhý nejvyšší vrchol České republiky – Praděd (1492 m n. m.) V těchto místech jsou i nejatraktivnější naučné stezky, turistické a lyžařské trasy v Hrubém Jeseníku.

Velkou zajímavostí je Geologická expozice kamenů, která je ojedinělá v celé ČR. Na expozici navazuje prodejna drahokamů, keramiky a originálních suvenýrů. Provozní doba je jen v sezónu, každý den od 10 - 17 hod.

  

  

Karlova Studánka v létě i v zimě

Fotogalerie z krásného prostředí lázní Karlova Studánka.