Příroda regionu

Část našeho regionu protíná chráněná krajinná oblast Jeseníky – lesnaté hory se zaoblenými hřbety, horská tundra, kamenná moře, nespoutané horské potoky s mnoha vodopády, rašeliniště i podhorské louky. Vrbensko je vstupní branou na druhý nejvyšší vrchol Čeké republiky – Praděd (1492 m n.m.).

O chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Region Vrbenska leží zčásti v CHKO Jeseníky. Oblast CHKO o rozloze 744 km2 byla vyhlášena v roce 1969 a leží převážně v Hrubém Jeseníku a okrajově zasahuje do Zlatohorské a Hanušovické vrchoviny. Posláním CHKO je udržovat dochované přírodní hodnoty a zachovat krajinný ráz.

Na reliéf Jeseníků mělo vliv čtvrtohorní zalednění a mrazové zvětrávání, z klimatického hlediska jsou Jeseníky chladnější oblastí, bohatou na srážky, zejména sněhové. Území je z 80% pokryto lesními porosty, převážně smrčinami. V nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku je přirozené bezlesí, tzv. horské hole. Přírodovědecky jsou nesmírně významné, vyznačující se vysokou biodiverzivitou, výrazně ovlivněnou nepřítomností kleče v tomto pohoří.

Nejcennější lokalita je Velká kotlina v národní přírodní rezervaci Praděd. Bylo tu popsáno na 480 druhů cévnatých rostlin, 40 společenstev a určeno 696 druhů půdních organismů. Další NPR jsou Rejvíz, Rašeliniště na Skřítku a nejstarší rezervace na Moravě Šerák - Keprník.


Geologická expozice kamenů

K zajímavostem jistě patří ojedinělá venkovní Geologická expozice kamenů v Karlově Studánce. Je zde soustředěno na 340 kamenů z různých částí Jeseníků, které dokumentují geologický vývoj celého Jesenicka.

Nedaleko sbírky také můžete vidět uměle vybudovaný vodopád.

  

  

Příroda mikroregionu

Fotogalerie fauny a flóry