Křížová cesta (Zlaté Hory)

Poznali jste spoustu přírodních i historických krás daleko od svého domova a někde blízko vás je místo, na které jste si neudělali čas? Pro nás byla takovým bílým místem křížová cesta u Zlatých Hor.

Začíná v místě, kde u hlavní silnice před vjezdem do města, stojí velká reklamní tabule areálu Bohema. Těsně před ní odbočuje vlevo široká nezpevněná vozovka. Místy kamenitá, místy lesní technikou rozježděná cesta, směřuje k Poutnímu místu Panny Marie Pomocné.

 

 

Počáteční úsek příliš nenadchne. První zastavení představuje pouhá hromádka kamení a několik umělých květin. Po překonání pocitů zklamání, zaujme nezvyklá kompozice ostatních pomníčků. Obrazy z Ježíšovy cesty plné utrpení, zasazené do jednoduchých kovových rámů, obklopuje spousta umně vyskládaných, do tvaru kapliček vytvarovaných plochých kamenů.

Cesta, lemovaná smíšeným porostem, působí na samém začátku poněkud ponuře. Děti začaly brzy objevovat přírodní zajímavosti. Nadchl je kořen zajímavý svou velikostí i tvarem, větrem rozčísnutý pahýl stromu, zbytky bukvic pod nohama, květy podběle i dutina vytvořená v kmeni ptačím zobákem. Kapličky, některé viditelné z dálky, jiné ukrývající se za zákrutou cesty, jedna jako druhá. Až na ty umělé květiny! Tady, uprostřed přírody, se nelíbily ani dětem. Později, zejména ve vyšších partiích, se cesta výrazně mění. Otevírá se a překvapuje krásnými výhledy na Biskupskou kupu a její okolí. Vystoupání k poslednímu, čtrnáctému zastavení, není bez námahy. Představuje převýšení více jak 260 m. Trocha potu však určitě stojí za krásný zážitek. Vnoučata, maskující svoji nedočkavou touhu po občerstvení v pizzerii dole ve městě „bolavými nožičkami“, nás přinutila u čtrnáctého zastavení zařadit zpátečku. K poutnímu areálu chybělo málo přes pět set metrů.

Škoda, že křížová cesta uniká pozornosti místních turistů i představitelů města. Turististická mapa informuje jedinou strohou větou, na internetu jsem zmínku o křížové cestě u Zlatých Hor nenašla vůbec. Po četných telefonátech a odkazech jsem přece jen zjistila, že stavbu křížové cesty zorganizoval v r. 1918 místní kněz Vincent Brauner a na stavbě se podílela mládež a nezaměstnaní ze Zlatých Hor. Po roce 1993 byly některé z kapliček opravovány dobrovolníky z řad přátel poutního místa. Obrazy s dvoujazyčnými texty jsou reprodukce získané od německého dárce.

Autor: Helena Rusková