Popis cyklotras značených silničním způsobem

Cyklotrasy značené silničním způsobem mají žluté informační tabulky s číslem příslušné trasy, případně jsou doplněny směrovou šipkou a vzdáleností cíle v kilometrech:

Trasa č. 55

(úsek trasy) ... - Jeseník - Rejvíz - Drakov - Heřmanovice - Holčovice - Město Albrechtice - Krnov - ...

Tato trasa je součástí Česko-polské příhraniční stezky (Jeseník - Opava - Bohumín - Jablunkov, 187 km). Začíná v Jeseníku (Bukovice), kde navazuje na trasu č.53 (Jeseník - Znojmo). Dále pokračuje na Rejvíz (mechová jezírka lze navštívit pouze pěšky), po asfaltové lesní cestě přes Drakov (návaznost na trasu č. 553) do Heřmanovic (návaznost na trasu č. 6072). Průjezd obcemi Heřmanovice a Holčovice až do Města Albrechtic je veden po místních komunikacích a silnici.


Trasa č. 553  / 23,5 km

Malá Morávka - Karlova Studánka - Ludvíkov - Vrbno pod Pradědem - Drakov

Trasa vede ve směru jih-sever. Její značení začíná na dolní křižovatce v Malé Morávce. Prochází celou obcí, a dále až na Hvězdu (křižovatka s trasou č. 6029 a návaznost na trasu č. 6075) Trasa č. 553 vede přímo do Karlovy Studánky, u restaurace Hubertus odbočuje doprava a dále po hlavní komunikace přes lázeňskou část do Ludvíkova. Po silnici II/445 trasa pokračuje až do Vrbna pod Pradědem. Zde prochází místní částí Železnou a Mnichovem. Za Mnichovem odbočuje z komunikace II/445 doleva a po místní, později lesní zpevněné cestě, vede na Drakov, kde končí v napojení na trasu č. 55.


Trasa č. 6029  /  24 km

Vrbno pod Pradědem - Vidly - Karlova Studánka - Suchá Rudná - Stará Voda

Trasa je vedena ve směru sever - jih. Začíná ve Vrbně p. P. - Železné u mostu přes řeku Opavu. Po komunikaci II/451 vede na Bílý Potok a Vidly. Zde trasa odbočuje doleva přes most a po komunikaci III. třídy vede přes hřeben do Karlové Studánky. Nad restaurací Hubertus pokračuje přímo na Hvězdu (v krátkém souběhu s trasou č. 553). Z Hvězdy doleva stále silnici do Suché Rudné a Staré Vody. V celém úseku je trasa vedena po zpevněném povrchu.


Trasa č. 6070  / 18,4 km

Široká Niva - Karlovice - Vrbno p. Pradědem

Trasa prochází ve směru východ - západ. Začíná v obci Široká Niva, u vlakové zastávky, kde navazuje na trasu číslo 6073. Směrována je do obce podél řeky po zpevněné místní komunikaci. Obcí Široká Niva prochází pod hlavní křižovatkou a dále po místní komunikaci a podél řeky k lesu. Až do Karlovic vede po lesních zpevněných komunikacích. V Karlovicích za nádražím vede 1 km v souběhu se silnicí III. třídy procházející obcí a opět odbočuje na místní komunikaci kolem kostela do Zadní Vsi. Po cca 3,0 km vstupuje trasa vlevo na polní nezpevněnou cestu (po dešti horší terén). Po ní vede pod lesem, přes zahrádkářskou kolonii až do Vrbna p. P. Trasa je ukončena na křižovatce v místní části Mnichov. Zde navazuje na trasu č. 553 a turisticky značenou trasu č. 6069.


Trasa č. 6071  / 10 km

Zlaté Hory - Dolní Údolí - Rejvíz

Trasa je vedena ve směru východ - západ z centra Zlatých Hor (křížení s trasou č. 6072) po místní komunikací na silnici II/454. Po této silnici trasa vede přes Dolní Údolí až na Rejvíz. Při vjezdu do Rejvízu se kříží s trasou č. 55 přicházející od Drakova. Další cca 1 km vedou trasy v souběhu. Značení trasy č. 6071 bude ukončeno u Noskovy chaty na odbočce k naučné stezce. Dále by měla trasa pokračovat ve směru na Písečnou (napojení na trasu č. 53).


Trasa č. 6072  /  13,1 km

Heřmanovice - Zlaté Hory hraniční přechod 

Trasa je vedena ve směru jih - sever z Heřmanovic (zde se napojuje na trasu č. 55). Obcí prochází po místních komunikacích. Za obcí v délce cca 2 km pokračuje po komunikaci II/451 = alternativní vedení trasy do doby provedení opravy místní komunikace vedoucí k příjezdové silnici do areálu bývalých dolů. Na křižovatce odbočuje doleva do lesa a po lesních zpevněných komunikacích vede kolem kostela Panny Marie Pomocné, přes hřeben, kolem sv. Anny dolů do Zlatých Hor. Na 9. kilometru se vrací na silnici II/453 a pokračuje přes centrum města na hraniční přechod Zlaté Hory - Konradów. Na polském území lze navázat v Glucholazech na trasu č. 53 (Mikulovice - Jeseník - Šumperk - Olomouc).


Trasa č. 6073  / 18 km

Malá Morávka - Rudná p. Pradědem - Světlá Hora - Dětřichovice - Široká Niva

Trasa vede ve směru východ - západ při jižní hranici řešeného území z křižovatky v dolní části Malé Morávky. Po dvoukilometrovém stoupání u žel. přejezdu se na ni napojuje turisticky značená trasa č. 6076. Do obce Rudná p. Pradědem trasa přichází po silnici III. třídy. Na křižovatce ve spodní části obce se odklání do leva až do Světlé Hory. V obci Světlá Hora trasa kříží komunikaci II/452 a přechází na místní komunikaci. Za obcí pokračuje po silnici III. třídy přes Dětřichovice do Široké Nivy, kde u vlakové zastávky končí (návaznost na trasu č. 6070).