Popis cyklotras značených terénním (turistickým) způsobem

Cyklotrasy značené terénním (turistickým) způsobem používají stejné značky jako u tras pěší turistiky, jen místo bílého podbarvení je použito žluté. Pro barevné rozlišení cyklotras se využívá čtyř základních barev: červené, modré, zelené a bílé (v mapách je značená žlutou barvou). Cyklotrasy se podle použitých barev dělí na:

  • hlavní (označení červenou a modrou barvou)
  • vedlejší (označení zelenou barvou)
  • doplňkové (označení bílou barvou)

Trasa č. 6067  /  7,5 km

Bílý Potok - Pásmo Orlíka - Pod Orlíkem

Trasa začíná na Bílém Potoce (napojení na trasu č. 6029). Vede vzhůru proti proudu Bílého potoka k Pásmu Orlíka. Pod Orlíkem je trasa ukončena v místě napojení na trasu č. 6074. Úsek cca 1 km v závěru trasy je veden po úzké stezce v souběhu s pěší turistickou trasou a je nutné ho překonat pěšky.


Trasa č. 6068  /  9,5 km

Vrbno kemp - Sedlová bouda - Kóta

Počátek trasy je v autokempinku AC Vrbno pod Pradědem v místě napojení na trasu č. 553. Cyklotrasa 6068 vede kolem Zámecké hory a Sedlové boudy po lesních zpevněných komunikacích. Trasa je ukončena na Kótě 1004 v místě napojení na trasu č. 6029.


Trasa č. 6069 / 10 km

Vrbno p. P. - Annenský vrch - Andělská Hora - Suchá Rudná

Trasa začíná v Suché Rudné (návaznost na trasu č. 6029) a pokračuje po silnici III. třídy do Andělské Hory. Prochází středem obce a u výjezdu na Pustou Rudnou se odklání na místní komunikaci a vede na Anenský vrch. Úsek trasy přes vrch asi v délce 2 km je nezpevněn. Pod Anenským vrchem trasa sjíždí na zpevněnou lesní komunikaci, která vede kolem Anenské myslivny do Vrbna pod Pradědem a je ukončena v místní části Mnichov (napojení na trasy č. 6070 a 553).


Trasa č. 6074  / 24,5 km

Vidly - Lysý vrch - Pod Orlíkem - Opavská lovecká chata - most přes Černou Opavu

Značení trasy začíná na Vidlech a pokračuje po silnici č. II/450 do Videlského sedla . U kříže odbočuje doprava na Lysý vrch a Opavskou chatu. Trasa je ukončena u mostu přes Černou Opavu (napojení na trasu č. 55).


Trasa č. 6075  /  18,5 km

Karlova Studánka (Hvězda) - Ovčárna - Barborka - Praděd - Švýcárna - Petrovka - Červenohorské sedlo

Tato trasa s nejnáročnějším převýšením začíná na Hvězdě a vede po silnici kolem Ovčárny a Barborky až pod vrchol Pradědu. Dále pokračuje kolem Petrovky až na Červenohorské sedlo po lesních komunikacích.


Trasa č. 6076  /  34,5 km

Rudná p. P. - Podlesí - Malá Hvězda - Pod Šindelnou - Karlovice - Jelení - Holčovice

Počátek trasy je u žel. stanice Rudná pod Pradědem. Vede po zemědělské komunikaci s horším penetrovaným povrchem do Podlesí. V obci odbočuje doleva na komunikaci III. třídy. Dále vede na Malou Hvězdu, po lesních komunikacích přes Šindelnou, podél Zámeckého potoka vyúsťuje na silnici II/451. Po cca 0,5 km odbočuje doleva na lesní komunikaci do Karlovic. Přes Karlovice vede v souběhu s trasou č. 6070. Z Karlovic je trasa vedena po silnici III. třídy přes Jelení do Holčovic (napojení na trasu č. 55).


Trasa č. 6077 /  20,5 km

Malá Morávka - Karlov - Mravencovka - Stará Ves - Rýmařov

Trasa začíná v Malé Morávce u restaurace Rychta (návaznost na trasu č. 553). Pokračuje přes celý Karlov po hlavní, částečně po místní komunikaci. U Moravice odbočuje na lesní pěšinu a pokračuje na Mravencovku. Zde je značení trasy ukončeno. Následně bude pokračovat přes Starou Ves a Janovice do Rýmařova.